P-piller till katt


Min honkatt löper. Vad gör jag? P-piller eller kastrering?

Honkattens löp är beroende av ljus. Hon kan löpa året runt om man tillför tillräckligt med ljus under minst 12 timmar per dygn. Hos honkatten krävs vanligen parning för att ägglossning skall ske. Om ägglossning uteblir kommer honkatten in i ett nytt löp efter 3-16 dagar.

Det finns två anledningar till att vilja skjuta upp eller helt förhindra löpning hos honkatten. Den ena är att katten ej skall bli dräktig och den andra är att undvika själva löpbeteendet, som kan vara ytterst påtagligt i form av jamande dygnet runt, urinering utanför lådan, matvägran mm.

Vid kort eller långvarig uppskjutande av löpning hos honkatt finns idag två registrerade p-pillerpreparat, båda innehållande medroxyprogesteronacetat: Promon vet och Perlutex vet. De finns båda i tablettform. En tablett (5 mg), en gång i veckan är standarddos. Vissa katter behöver medicineras oftare.

Det finns nackdelar med att skjuta upp löpning med p-piller:

  • Utveckling av juvertumörer
  • Ökad aptit och viktökning
  • Utveckling av sockersjuka (diabetes mellitus)
  • Utveckling av livmoderinflammation
  • Sänkt binjurebarksfunktion (nedsatt kortisonproduktion i kroppen). Djuren är oftast symptomfria om i övrigt friska, men i samband med stress, trauma eller kirurgi kan det behövas tillskott av kortison för att upprätthålla kroppens funktioner
  • Tillväxt. Det är olämpligt att ge p-piller till växande djur, då det innebär ett ingrepp i den naturliga hormonbalansen.
  • Fertilitet. Man avråder från avbrytande av löp hos avelskatter.
  • Förlossningsproblem. Om p-piller av misstag ges under dräktighet kan det leda till att den naturliga förlossningen ej kommer igång.